XSMN thu 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 25-11-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
61
39
65
86
G7
149
027
869
742
G6
2249
3443
0232
3575
1920
4916
0642
7846
9829
3783
8716
4911
G5
7568
1502
6315
2356
G4
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950
33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182
18981
67751
31986
85232
63056
61124
02967
G3
39837
54044
54079
16935
77713
93696
99480
19573
G2
71726
26503
09340
12052
G1
36162
12463
65906
68306
ĐB
187173
736932
504117
058823
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,3,7,8 5,6 6
1 0,6 3,5,7,7 1,6
2 3,4,6,7 0,7 9 3,4
3 2,4,7 2,5,9 3,8 2
4 3,4,7,9,9 0,2,6 2
5 0 1,2,6,6
6 1,2,4,8,8 3,6,9 5,9 7
7 3 5,9 8 3
8 5 2 0,1,3,6,6
9 1,6
Thống kê nhanh 30 lần quay Miền Nam thứ 7
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
54 37 lần 15 33 lần 90 31 lần 75 30 lần 32 30 lần
06 29 lần 17 27 lần 50 27 lần 10 26 lần 56 26 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất
76 16 lần 84 15 lần 67 15 lần 53 15 lần 46 14 lần
43 14 lần 36 14 lần 00 13 lần 30 12 lần 07 8 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
60 8 lượt 04 6 lượt 36 6 lượt 55 5 lượt 25 4 lượt
48 4 lượt 92 4 lượt 00 3 lượt 58 3 lượt 74 3 lượt
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 18-11-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
54
21
67
98
G7
034
778
534
086
G6
6543
3561
1659
0910
0217
2485
3283
2342
7409
2284
9657
7626
G5
9057
4873
7883
6553
G4
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
03438
74181
21439
71527
18441
43833
09690
28289
59015
91569
79663
76271
02135
60787
00105
61245
51789
61099
30537
07509
54002
G3
87102
83019
60766
56412
96397
70022
80597
10314
G2
25986
33488
97802
30352
G1
66418
14351
79242
01471
ĐB
081430
033554
227867
445376
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,9 2,9 2,5,9
1 5,8,9 0,2,7 5 4
2 1,7 2 6
3 0,4,6 3,8,9 4,5 7
4 3 1 2,2 5
5 2,4,7,9 1,4 2,3,7
6 1 6 3,7,7,9
7 3,8 1 1,6
8 3,6,6 1,5,8 3,3,7,9 4,6,9
9 0 0 7 7,8,9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 11-11-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
88
01
73
72
G7
226
806
947
026
G6
1829
8806
5465
2214
0131
2281
8932
7028
3593
2715
7366
8381
G5
5392
4119
9246
2498
G4
14120
21588
69110
12882
60876
61073
08083
09434
10570
09675
00691
25939
91662
17131
78763
22488
76789
79164
23229
27771
62494
23080
45746
84176
35290
25545
64654
79284
G3
25632
95615
29797
14063
21890
71051
31868
15834
G2
88954
47419
04322
49853
G1
46924
29969
20269
00606
ĐB
692238
101272
298285
298546
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 6 1,6 6
1 0,5 4,9,9 5
2 0,4,6,9 2,8,9 6
3 2,8 1,1,4,9 2 4
4 6,7 5,6,6
5 4 1 3,4
6 5 2,3,9 3,4,9 6,8
7 3,6 0,2,5 1,3 2,6
8 2,3,8,8 1 5,8,9 0,1,4
9 2 1,7 0,3,4 0,8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 4-11-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
54
80
15
21
G7
002
587
698
207
G6
5854
4913
8386
6411
3106
5545
2750
6151
9163
1754
3270
1775
G5
7818
4661
4078
0227
G4
18475
13918
46281
11150
26395
01386
27979
30649
08122
87765
78456
52379
37329
55791
32174
60851
08112
20493
90001
25195
90552
00343
39775
82940
64958
92793
00794
25461
G3
21683
46513
96785
31942
23000
20152
50614
17013
G2
53648
94577
79727
04414
G1
22845
80830
16318
92767
ĐB
820585
200606
728076
837871
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2 6,6 0,1 7
1 3,3,8,8 1 2,5,8 3,4,4
2 2,9 7 1,7
3 0
4 5,8 2,5,9 0,3
5 0,4,4 6 0,1,1,2,2 4,8
6 1,5 3 1,7
7 5,9 7,9 4,6,8 0,1,5,5
8 1,3,5,6,6 0,5,7
9 5 1 3,5,8 3,4

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 28-10-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
16
35
54
13
G7
438
318
068
915
G6
0065
2178
2514
6091
8108
6370
8301
5389
5962
2340
7217
0294
G5
0928
8365
0470
0509
G4
53545
93709
54055
31426
47816
76581
69862
19743
90491
60122
97426
33166
73701
97730
42149
73388
53909
22118
18648
14054
23182
52199
60456
19257
92974
73674
34211
91633
G3
52908
67184
47571
35588
31769
17645
22125
53409
G2
76932
76449
13731
75692
G1
48335
49671
00910
49986
ĐB
578796
755944
947492
053900
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 8,9 1,8 1,9 0,9,9
1 4,6,6 8 0,8 1,3,5,7
2 6,8 2,6 5
3 2,5,8 0,5 1 3
4 5 3,4,9 5,8,9 0
5 5 4,4 6,7
6 2,5 5,6 2,8,9
7 8 0,1,1 0 4,4
8 1,4 8 2,8,9 6
9 6 1,1 2 2,4,9

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 21-10-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
40
31
74
28
G7
425
531
007
968
G6
2832
4058
8940
9025
8022
0631
7389
4678
4197
9785
2441
7650
G5
0932
4630
1290
5327
G4
31400
15173
87696
74921
35062
37505
94993
21276
02597
18892
85485
16997
31833
46081
21111
12949
28351
38291
95937
29424
68572
43014
24461
91187
23370
70196
00401
41082
G3
82164
12059
38910
92675
26302
75264
83538
40428
G2
11394
23355
48840
61731
G1
08597
63450
90328
90328
ĐB
813827
044937
306581
167925
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,5 2,7 1
1 0 1 4
2 1,5,7 2,5 4,8 5,7,8,8,8
3 2,2 0,1,1,1,3,7 7 1,8
4 0,0 0,9 1
5 8,9 0,5 1 0
6 2,4 4 1,8
7 3 5,6 2,4,8 0
8 1,5 1,9 2,5,7
9 3,4,6,7 2,7,7 0,1,7 6

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 14-10-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
38
21
78
68
G7
624
620
795
079
G6
0504
4014
6847
8772
7290
3191
2497
0918
7106
6947
3888
6939
G5
3110
2663
1163
3376
G4
56552
06682
82785
51132
89970
16325
03805
29956
56632
93554
47571
89859
31376
63264
65225
05687
70618
36866
67995
99355
48448
26369
12633
79143
63548
59678
61341
85019
G3
53738
82584
38287
23612
82540
42204
48044
35036
G2
54242
74965
26720
39775
G1
09591
40854
39765
62410
ĐB
310208
620613
954335
635150
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4,5,8 4,6
1 0,4 2,3 8,8 0,9
2 4,5 0,1 0,5
3 2,8,8 2 5 3,6,9
4 2,7 0,8 1,3,4,7,8
5 2 4,4,6,9 5 0
6 3,4,5 3,5,6 8,9
7 0 1,2,6 8 5,6,8,9
8 2,4,5 7 7 8
9 1 0,1 5,5,7

XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:

- Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.

Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.