THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT - TỔNG HỢP THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KQXS VIETLOTT MỚI NHẤT

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 05-06-2020 đến 05-07-2020
07
5.13% 4 lần
22
5.13% 4 lần
04
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
41
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
45
3.85% 3 lần
05
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
26
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
43
1.28% 1 lần
01
0% 0 lần
03
0% 0 lần
08
0% 0 lần
20
0% 0 lần
21
0% 0 lần
29
0% 0 lần
42
0% 0 lần