Thống kê Vietlott 6/55 - Thống kê Power 6/55 chính xác

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 03-02-2024 đến 04-03-2024
08
7.14% 6 lần
01
4.76% 4 lần
19
4.76% 4 lần
31
4.76% 4 lần
38
4.76% 4 lần
55
4.76% 4 lần
04
3.57% 3 lần
18
3.57% 3 lần
22
3.57% 3 lần
24
3.57% 3 lần
26
3.57% 3 lần
27
3.57% 3 lần
34
3.57% 3 lần
35
3.57% 3 lần
03
2.38% 2 lần
06
2.38% 2 lần
07
2.38% 2 lần
11
2.38% 2 lần
17
2.38% 2 lần
21
2.38% 2 lần
46
2.38% 2 lần
49
2.38% 2 lần
50
2.38% 2 lần
51
2.38% 2 lần
52
2.38% 2 lần
53
2.38% 2 lần
05
1.19% 1 lần
12
1.19% 1 lần
13
1.19% 1 lần
20
1.19% 1 lần
33
1.19% 1 lần
36
1.19% 1 lần
37
1.19% 1 lần
40
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
47
1.19% 1 lần
02
0% 0 lần
09
0% 0 lần
10
0% 0 lần
14
0% 0 lần
15
0% 0 lần
16
0% 0 lần
23
0% 0 lần
25
0% 0 lần
28
0% 0 lần
29
0% 0 lần
30
0% 0 lần
32
0% 0 lần
39
0% 0 lần
41
0% 0 lần
43
0% 0 lần
44
0% 0 lần
45
0% 0 lần
48
0% 0 lần
54
0% 0 lần